Norme Qualité Agneau - Kwaliteitslabel Lam - British


Dierenwelzijn

De Britse kwaliteitsnorm is een certificatie van de voorwaarden voor het fokken en verwerken van vlees. Zij garandeert de controle op de uitvoering van maatregelen die het dierenwelzijn, dierenverzorging en de milieubescherming verzekeren.

Dierenwelzijn is een begrip dat verband houdt met het standpunt volgens welke nutteloos dierenleed moet worden vermeden. De Britten zijn voorlopers op dit gebied die zij aanduiden door "animal welfare" en zijn vooral bezorgd over het welzijn en de gezondheid van hun dieren.

Het is in het Verenigd Koninkrijk dat de eerste vragen, beleidsmaatregelen en acties ten gunste van dierenwelzijn te voorschijn komen.

In 1822 keurde het Britse parlementslid Richard Martin een wet goed die runderen, schapen en paarden beschermt tegen menselijke wreedheid. In 1824 was hij een van de oprichters van de Society for the Prevention of Cruelty to Animals of SPCA. In 1840 gaf koningin Victoria haar zegen aan deze samenleving door de naam RSPCA (de Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) te wijzigen, een afkorting waaronder ze nu bekend is bij de Britten.

Bescherming van het milieu en duurzame ontwikkeling

Door te kiezen voor een strenge en sterk milieugerichte landbouwpolitiek, opteerden de kwekers van rundvee en lammeren voor hun vleesproductie voor een efficiënt en duurzaam ontwikkelingsprogramma dat bijdraagt tot een beter leefmilieu. De belangrijkste maatregelen die toegepast worden zijn:

  • Vermindering van het broeikaseffect door een betere en meer doeltreffende productie

  • Tegengaan van wildgroei door het onderhoud van veengebieden en weilanden

  • Opslag van koolstof in de bodems door een efficiënt weidebeheer

  • Vermindering van het gebruik van meststoffen

  • Beredeneerde recyclage van dierlijke uitwerpselen

  • Verwijdering van afvalstoffen

  • Optimaliseren van waterreserves en versterkte controles van de waterkwaliteit

  • Onderhoud van het natuurlijk landschap in landelijke gebieden

Des normes de qualité, au service de l'excellence - Chef

Vlees met Brits Kwaliteitslabel wordt zowel door keukenchefs als door hun klanten heel erg geapprecieerd, of het nu lam of rund is, en is voortaan een vaste waarde op de kaart van vele toprestaurants.